Vesti

KOMPANIJA KOJA SE BAVI UPRAVLJANJEM NEKRETNINAMA

Kontaktirajte nas
31.08.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 31.08.2020.:

U avgustu mesecu u lameli A u toku su radovi na instalacijama grejanja, gletovanju i postavljanju keramike na 1. i 2. spratu. Završeni su radova na malterisanju zidova i plafona i izradi cementne košuljice.
Na lameli B i C završeni su gipsarski i molerski radovi u stambenim jedinicama, instalacije grejanja, izrada spuštenog plafona u hodnicima, montaža ulaznih sigurnosnih vrata.
U toku je montaža radijatora, sanitarija, utičnica i prekidača, postavljanje keramike u hodniku lamele B.
U lameli C u toku je montaža lifta.
U garaži su u toku radovi na instalacijama ViK, sprinkler instalaciji i izradi ulaznih rampi.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
31.07.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 31.07.2020.:

U julu mesecu završeni radovi na pokrivanju crepom lamele i ugradnji fasadne stolarije lamele A. Završeno je postavljanje zvučne izolacije i izrada cementne košuljice i malterisanje zidova i plafona stambenih jedinica u lamelama B i C. Izvedeni su radovi na postavljanju termoizolacije i završnog sloja fasade lamela B i C dvorišnog dela i uličnog dela lamele C.
Izvedena je montaža elektro ormana i brojila u lamelama B i C
U toku su radovi na ugradnji elektro kablova u lameli A, malterisanje zidova i plafona lamele A, ugradnji instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije I montaži klima jedinica u stanovima u lamela A, B i C.
Izvode se radovi na postavljanje zidne i podne keramike u kupatilima, toaletima i kuhinjama lamela B i C.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
30.06.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 30.06.2020.:

U junu mesecu završeni radovi na izradi krovne kontsrukcije, podaščavanju i letvisanju krova, ugradnji krovnih prozora lamele A, ugradnja fasadne stolarije na 1., 2. i 3. spratu, zidarski radovi na lameli A. Završeno je postavljanje zvučne izolacije i izrada cementne košuljice i malterisanje zidova i plafona stambenih jedinica u lamelama B i C.
U toku su radovi na ugradnji elektro kablova u lameli A, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije u lamela A, B i C.
Izvode se radovi na postavljanju termoizolacije fasade lamela B i C, postavljanje zidne i podne keramike u kupatilima, toaletima i kuhinjama lamela B i C.
Uradjena prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
31.05.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 31.05.2020.:

U maju mesecu zavr&scaroneni radovi na izradi krovne kontsrukcije i ugradnji krovnih prozora lamele B, pokrivanje crepom lamele B, zidarski radovi na lameli A.
U toku su radovi na izradi krovne konstrukcije i ugradnji elektro kablova u lameli A, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije i malterisanju zidova i plafona lamela B i C.
Takodje, u toku je postavljanje zvučne izolacije i izrada cementne košuljice na 1. i 2. spratu lamela B i C.
Izvode se radovi na postavljanju termoizolacije fasade lamela B i C, gipsarski I hidroizolacioni radovi u kupatilima lamele C.
01.05.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 01.05.2020.:

U aprilu mesecu završeni radovi na ugradnji fasadne stolarije na 3. i 4. spratu lamela B i C, izradi krovne kontsrukcije i ugradnji krovnih prozora lamele C, pokrivanje crepom lamele C.
Završena je montaža skele sa dvorišne strane na lamelama B i C i zidarski radovi na 1. i 2. spratu lamele A
U toku su radovi na izradi krovne konstrukcije lamele B, ugradnji elektro kablova, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije i malterisanju zidova i plafona lamela B i C.
Na lameli A u toku su zidarski radovi, tesarski i armirački radovi na potkrovlju.
15.04.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 15.04.2020.:

U aprilu mesecu do sada su završeni radovi na ugradnji fasadne stolarije na 3. spratu lamela B i C, izrada krovne kontsrukcije i ugradnja krovnih prozora lamele C.
U toku su radovi na izradi krovne konstrukcije lamele B, montaži fasadne stolarije na 4. spratu, ugradnji elektro kablova, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije i malterisanju zidova i plafona lamela B i C.
Na lameli A u toku su zidarski radovi.
31.03.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 31.03.2020.:

U martu mesecu završeni su radovi na zidanju i betoniranju krovnih delova lamele C, zidarski radovi na 3. i 4. spratu lamela B i C, izvršena ugradnja fasadne stolarije na 2. spratu lamela B i C.
U lamelama B i C, u toku su radovi na ugradnji elektro kablova, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije na 3. i 4. spratu.
Takodje, u toku je izrada krovne konstrukcije i malterisanje zidova i plafona 1. sprata u lameli C.
Na lameli A trenutno se odvijaju radovi na montaži oplate, armature i betoniranju greda potkrovlja.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
15.03.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 15.03.2020.:

U martu mesecu do sada završeni su radovi na zidanju i betoniranju krovnih delova lamele C. Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče potkrovlja lamele A.
Na 3. i 4. spratu lamela B i C zidarski radovi su u završnoj fazi.
U toku je ugradnja fasadne stolarije na 2. spratu lamela B i C.
U lamelama B i C, na 1. i 2. spratu, završeni su radovi na ugradnji elektro kablova, instalacija vodovoda i kanalizacije.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
29.02.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Februaru 2020:

U toku meseca februara izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče dupleksa (gornji nivo) lamela B i C.
Izvedeni su radovi na montaži oplate i armature za betoniranje ploče 3. sprata lamele A. Završeno je betoniranje stubova, zidova i ploče 2. sprata lamele A.
Na 1. i 2. spratu lamela B i C izvedeni su zidarski radovi. Završena je ugradnja fasadne stolarije na 1. spratu lamela B i C.

U lamelama B i C, na 1. i 2. spratu, u toku su radovi na ugradnji elektro instalacija, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
31.01.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Januaru 2020:

U toku meseca januara izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče 4. sprata lamele B, betoniranju stubova i zidova 4. sprata lamele B i C, betoniranju ploče dupleksa lamela B i C. Izvedeni su radovi na montaži oplate i armature za betoniranje ploče 1. sprata lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
30.12.2019.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Decembru 2019:

U toku meseca decembra izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče 2., 3. i 4. sprata lamele C i ploče 2. i 3. sprata lamele B, kao i betoniranju stubova i zidova 3. sprata lamele B. Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju stubova i zidova u prizemlju lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
29.11.2019.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Novembru 2019:

U toku meseca novembra završeni su radovi na postavljanju hidroizolacije i betoniranju zidova i stubova u podrumskom delu objekta. Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče prizemlja lamela A, B i C. Izvode se radovi na montaži oplate i armature ploče 1. sprata lamela B i C i stubova i zidova u prizemlju lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
01.11.2019.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Oktobru 2019:

U toku meseca oktobra završeni su radovi na betoniranju temeljne ploče objekta. Izvode se radovi na postavljanju hidroizolacije, montaži oplate i betoniranju zidova i stubova u podrumskom delu objekta. Takođe, na delu objekta izvodi se montaža oplate, armature i betoniranje ploče iznad garaže.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno – poslovnog objekta.
30.09.2019.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Septembru 2019:

Iskop zemlje, nasipanje i nabijanje tampon sloja, betoniranje kampada, postavljanje hidroizolacije, betoniranje podložnog betona, montaža armature, betoniranje temeljne ploče, montaža krana.
29.08.2019.
Lokacija 1, Novi Sad, Bulevar Patrijarha Pavla
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla počinju 02.09.2019.
Adresa
Adresa

Rumenački put 86, Novi Sad, Srbija

Telefon

                  064 898 1055