Vesti

KOMPANIJA KOJA SE BAVI UPRAVLJANJEM NEKRETNINAMA

Kontaktirajte nas
26.04.2022.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu april, 2022.:

 • Završeno je spoljno uredjenje i uredjenje zelenih površina
 • Završena je montaža saobraćajne signalizacije
 • Izvode se završne funkcionalne probe instalacija
 • Radi se finalno čišćenje i priprema za primopredaju objekta


01.04.2022.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu mart, 2022.:

Tokom meseca završeni su radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Trenutno su u toku aktivnosti na finalnim popravkama u stanovima i koridorima, čišćenju celog objekta, kao i na izvodjenju svih aktivnosti na realizaciji tehničkog prijema objekta.
Takodje u toku je priprema za primopredaju jedinica kupcima odmah nakon završetka tehničkog prijema objekta.
Poverenje kupaca je potvrdjeno činjenicom da je za manje od pet meseci od početka prodajnih aktivnosti prodato više od 95% stambenih jedinica.

01.03.2022.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu januar, 2022.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Trenutno su u toku aktivnosti na finalnim zanatskim radovima, radovima na završetku fasadnih radova, opremanju okoliša objekta, čišćenju stambenih jedninca i zajedničkih prostora kao i pripremnim aktivnostima za primopredaju.
Završeni su svi instalaterski radovi i u toku je priprema objekta za tehnički prijem u planiranim rokovima.
U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji se ugradjuju na objekatu, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.
Poverenje kupaca je potvrdjeno činjenicom da je za manje od pet meseci od početka prodajnih aktivnosti prodato više od 95% stambenih jedinica.

05.02.2022.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu januar, 2022.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Radovi se odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom.
U toku je izvodjenje završnih radova:
 • Štelovanje prozora i vrata, ugradnja pragova i klupica na fasadnoj stolariji
 • Ugradnja roletni
 • Ugradnja parketa na IX i X spratu i ugradnja parket lajsni
 • Ugradnja sanitarija na IX i X spratu
 • Izrada podloge od ferobetona u garaži
 • Izrada završnog bojenog sloja na fasadi
 • Spoljašnji radovi


01.02.2022.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu januar, 2022.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Trenutno su u toku aktivnosti na finalnim zanatskim radovima, radovima na završetku fasadnih radova, opremanju okoliša objekta.
Radovi na izvodjenju instalacija su u toku na poslednjim etažama.
Takodje, u toku su aktivnosti na izradi finalnih priključaka na spoljašnju infrastrukturu.
U toku je i priprema i pregled dokumentacije za tehnički prijem objekta u planiranim rokovima.
U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji se ugradjuju na objekatu, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.

Poverenje kupaca je potvrdjeno činjenicom da je za manje od pet meseci od početka prodajnih aktivnosti prodato više od 90% stambenih jedinica.


01.01.2022.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu decembar, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Trenutno dostignuto je preko 90% izgradjenosti objekta.
U toku su aktivnosti na izvodjenju završnih zanatskih radova na višim etažama i fasderskih radova.
Radovi na izvodjenju instalacija su u toku na poslednjim etažama.
Takodje, u toku su aktivnosti na izradi finalnih priključaka na spoljašnju infrastrukturu.
Objekat je potpuno zatvoren fasadnom stolarijom a paralelno vrši se i ugradnja unutrašnje stolarije i finalnih elemenata po stambenim jedinicama.
U toku je i priprema dokumentacije za tehnički prijem objekta u planiranim rokovima.
U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji se ugradjuju na objekatu, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.
Poverenje kupaca je potvrdjeno cinjenicom da je za manje od pet meseci od početka prodajnih aktivnosti prodato više od 90% stambenih jedinica.

25.12.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu decembar, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Radovi se odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom.
Polovinom novembra dostignuto je 80% izgradenosti objekta.
U toku je izvodenje završnih zanatskih radova.
 • Završavaju se radovi na instalacijama i priključcima na spoljašnju infrastrukturu.
 • Završava se ugradnja ulaznih vrata i unutrašnje stolarije.
 • Završavaju se radovi u podzemnoj garaži.

02.12.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu novembar, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Polovinom novembra dostignuto je 80% izgradjenosti objekta.
U toku su aktivnosti na izvodjenju završnih zanatskih i fasderskih radova.
Radovi na izvodjenju instalacija su u toku na poslednjim etažama.
Takodje, u toku su aktivnosti na izradi finalnih priključaka na spoljašnju infrastrukturu.
Objekat je potpuno zatvoren fasadnom stolarijom a paralelno vrši se i ugradnja unutrašnje stolarije i finalnih elemenata po stambenim jedinicama.
U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji se ugradjuju na objekatu, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.

Poverenje kupaca je potvrdjeno činjenicom da je godinu dana od početka prodajnih aktivnosti prodato više od 85% stambenih jedinica.
15.11.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu oktobar, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

U toku izvodjenja radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Vojvodanskoj ulici dostigli smo nivo izgradnje od 80%.

Svi radovi i ostale aktivnosti vezane za objekat izvode se planiranom dinamikom.

02.11.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu oktobar, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Svi radovi se izvode planiranom dinamikom:

Intenzivno se izvode fasaderski radovi.
Završava se lepljenje kamene vune na fasadi.
Ugradnja fasadne stolarije se radi na devetom spratu.
Zanatski radovi se izvode planirano:
keramika se ugradjuje od četvrtog do osmog sprata, malterisanje se radi na sedmom i osmom spratu, a molerski radovi na petom i šestom spratu.
Postavlja se instalacija za klimatizaciju , grejanje i elektro instalaciju na devetom i povučenom spratu.
Izvode se radovi na ugradnji spuštenih plafona i gletovanja zidova od trećeg do petog sprata.
Izvode se radovi na ugradnji spuštenih plafona i gletovanja zidova od petog do devetog sprata.
Parket se ugradjuje na tre&cacutelem spratu
Radi se hidroizolacija i termoizolacija terasa.

02.10.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu septembar, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Svi radovi se izvode planiranom dinamikom:

Montirana je dodatna skela sa strane pristupne saobraćajnice za potrebe izvodjenja fasaderskih radova.
U toku je lepljenje kamene vune ka Vojvodanskoj ulici i ka pristupnoj saobraćanici.
Ugradnja fasadne stolarije se radi na sedmom, osmom i devetom spratu.
Zanatski radovi se izvode planirano:
keramika se ugradjuje od četvrtog do sedmog sprata, malterisanje se radi na sedmom i osmom spratu , a molerski radovi na četvrtom i petom spratu.
Postavlja se instalacija za klimatizaciju , grejanje i elektro instalaciju na devetom i povučenom spratu.
Izvode se radovi na ugradnji spuštenih plafona i gletovanja zidova od trećeg do petog sprata.
Radi se razvod VIK i termotehničkih instalacija u garaži na nivou -1.
Završava se hidroizolacija na krovu.

03.09.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu avgust, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Svi radovi se izvode planiranom dinamikom:
Montirana je skela sa strane Vojvodjanske ulice za potrebe izvodjenja fasaderskih radova.
Ugradnja fasadne stolarije se radi na petom spratu.
Zanatski radovi se izvode planirano:
keramika se ugradjuje na petom spratu, malterisanje se radi na sedmom, a molerski radovi na trecem spratu.
Postavlja se instalacija za klimatizaciju na devetom i povucenom spratu, elektro instalacija se postavlja na osmom spratu, grejanje se radi na petom i šestom spratu.
Započeti su radovi na ugradnji spuštenih plafona i gletovanja zidova.
Planira se završetak zidanja ventilacija i početak radova na fasadi.

02.08.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu jul, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Svi radovi se izvode planiranom dinamikom:
Zida se ventilacija na sedmom i osmom spratu, Malteriše se četvrti i peti sprat
Postavlja se instalacija grejanja na četvrtom spratu
Radi se hidroizolacija u kupatilima
Započeta je ugradnja keramičkih pločica i podkonstrukcija za spuštene plafone
Završeni su radovi na betoniranju konstruktivnih svih elemenata.
U toku su aktivnosti zidanju spoljašnjih zidova kao i unutrašnjih pregradnih zidova po spratovima.
Radovi na izvodjenju instalacija su u toku na svim etažama.
Zanatski radovi se izvode na etažama od -2 do 6 sprata.
Takodje, u toku su aktivnosti na izradi priključaka na infrastrukturu. U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji će biti ugradjeni u kasnijim fazama gradnje, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.

Poverenje kupaca je potvrdjeno činjenicom da je za deset meseci od početka prodajnih aktivnosti prodato više od 80% stambenih jedinica.
02.07.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu jun, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Svi radovi se izvode planiranom dinamikom
Konstruktivni elementi su završeni
Radi se izrada krovne ploče
Radovi na izradi instalacija (elektro,vodovod, klimatizacija) izvode se po planu
Započeta ugradnja stolarije

10.06.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu maj, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Gradjevinski radovi se izvode planiranom dinamikom.
Radovi na izradi instalacija i malterisanja se izvode ispred odobrene dinamike.
Radi se ploča 9. sprata; zidarski radovi su završeni do 6 sprata; instalacije do 4 etaže ; malterisanje se radi na 3 spratu.

06.05.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu april, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Radovi se izvode planiranom dinamikom.
Završeni su radovi na izradi ploče i vertikala četvrtog i petog sprata.
Rade se pregradni zidovi , instalacije I stepeništa.
Završen razvod za sprinkler na nivou -2.

06.05.2021.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu april, 2021.:

Ishodovana upotrebna dozvola
Vrši se usaljavanje stanara
25.03.2021.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu mart, 2021.:

U toku meseca marta završen Zapisnik o tehničkom prijemu objekta.

Ishodovana upotrebna dozvola
Vrši se usaljavanje stanara
01.03.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu februar, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Završeni radovi:

Montiranje armature I betoniranje temeljne ploče ose 5-1'/E-F
Priprema zida PZ1 na nivou -2, štemanje šipova I čiš&cacute,enje, postavljanje armature, oplate i betoniranje po kampadama. Trenutno se pripremaju dve kampade od 3.5m, ose A-B I D-E
Priprema zid zavese, montiranje armature i oplate i betoniranje ose G/5'-1' na nivou -2
Montiranje armature i oplate i betoniranje obodnih zidova PZ3 ose G/2-6 i zida PZ5 ose 2-3/F-G na nivou -2
Betoniranje greda prizemlja G0B, G0B', G02', G03', G04', G05', G06', G07', G07, G03, G04, G05, G06 ose B-E
Betoniranje ploce prizemlja ose 3-6'/A-B
Montiranje armature i oplate i betoniranje vertikalnih elemenata ose 1-5/C-E na nivou -1
Montiranje oplate i armature za plocu prizemlja, ose 7'-1'/B-E
Izrada zid zavese u osi G/5'-1' na nivou -2

01.03.2021.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu februar, 2021.:

U toku meseca februara završeni su svi radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta, uradjena sva potrebna ispitivanja sistema i ugradjene opreme.
U toku je izrada Zapisnika o tehničkom prijemu objekta.
01.02.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu januar, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Završeni su radovi na armiranju temeljne ploče, armiranju i betoniranju liftovskih jama i prvih stubova i zidova na nivou -2. U toku su aktinosti na izradi oplate za plocu izmedju nivoa -1 i -2. U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji ce biti ugradjeni u kasnijim fazama gradnje, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.

Poverenje kupaca je potvrdjeno činjenicom da je za manje od tri meseca od početka prodajnih aktivnosti prodato više od polovine stambenih jedinica.
01.02.2021.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu januar, 2021.:

U toku meseca januara završeno je čišćenje stanova u svim lamelama, obeležena su parking mesta u garaži
U toku su ispitivanje protivpožarnih instalacija, sistema odimljavanja garaže i obavljanje tehničkog pregleda stambeno poslovnog objekta.
01.01.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu decembar, 2020.:

Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvođanska br. 3 - 9A izvode se na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure. Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Završeni su radovi na bušenju šipova i izradi bočnih obodnih platana. Trenutno se na gradilištu izvode radovi na armiranju temeljne ploče, armiranju i betniranju liftovskih jama i prvih stubova i zidova na nivou -2. U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji ce biti ugradjeni u kasnijim fazama gradnje, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.
Poverenje kupaca je potvrdjeno činjenicom da je za manje od tri meseca od početka prodajnih aktivnosti prodato više od polovine stambenih jedinica.
01.01.2021.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu decembar, 2020.:

U toku meseca decembra u lameli A odvijali su se radovi na ugradnji završnih obloga od kamena na ulazu u lamelu i montaži unutrašnjih vrata.
Završeni su radovi na ugradnji instalacija grejanja, postavljanju termoizolacije i izradi cem. košuljice u lokalima.
U lamelama B i C čišćenje stanova je u završnoj fazi.
U dvorišnom delu objekta uradeno je obeležavanje parking mesta.
U nivou garaže završeni su radovi na ugradnji štampanog betona i molerski radovi
U toku su radovi na postavljanju termoizolacije cevi, postavljanju saobraćajne signalizacije i obeležavanju parking mesta.
Objekat je priključen na distributivni sistem električne energije.
01.12.2020.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu novembar, 2020.:

Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvođanska br. 3 - 9A izvode se na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure. Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Završeni su radovi na bušenju šipova i izradi bočnih obodnih platana. Trenutno se na gradilištu izvode radovi na obezbedjenju temeljne jame, iskop i odvoz iskopane zemlje i betoniranje liftovskih jama.
Pošeti radovi na armiranju temeljne ploše lamele 2.

U prodajnom salonu se postavljaju uzorci materijala i opreme koji će biti ugradjeni u kasnijim fazama gradnje, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.
01.12.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 01.12.2020.:

U mesecu novembru do sada su završeni radovi na izradi završnog sloja betonske površine pristupne saobraćajnice i parkinga u dvorišnom delu parcele, trotoara, spoljne rasvete, ukrasnih žardinjera.
Završena je ugradnja fasadnih listela na lameli A, ograda na terasama, nadstrešnice, montaža liftova u lameli B i C.
U toku su završni radovi na uličnoj fasadi u prizemlju objekta, radovi na montaži lifta u lameli A, radovi na instalacijama ViK, elektro instalacijama, montaži opreme u toplotnim podstanicama lamela u garaži stambeno - poslovnog objekta.
Izvedeni radovi su 60 dana isped utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
01.11.2020.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu oktobar, 2020.:

Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvođanska br. 3 - 9A izvode se na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure. Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Trenutno se na gradilištu izvode radovi na obezbe&dsrok;enju temeljne jame, iskop i odvoz iskopane zemlje i radovi na betoniranju temeljne jame. Završeno je bušenje obodnih šipova i privodi se kraju betoniranje nadglavnih greda. U prodajnom salonu se postavljaju uzorci materijala i opreme koji ce biti ugrađeni u kasnijim fazama gradnje, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.
01.11.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 01.11.2020.:

U lameli A završeni su radovi na postavljanju keramike u stanovima i na terasama, montirana ulazna sigurnosna vrata za stanove.
U toku su radovi na postavljanju keramike u hodnicima lamele, izradi ograda na terasama i nadstrešnice iznad terase potkrovlja, izradi fasade od dekorativnih ciglica, radovi na instalacijama ViK i grejanja u prizemlju i garaži lamele.
Na lameli B završeno postavljanje parketa, u toku montaža sobnih vrata u stanovima, montaža galanterije u kupatilima.
U lameli C završeni su radovi na postavljanju unutrašnjih vrata u stanovima i postavljanje parketa. U toku montaža AL portala na lokalima (ulicna strana) i AL ulaznih vrata.
U toku su radovi na montaži liftova u lameli B i C.
U garaži su u toku radovi na instalacijama ViK, sprinkler instalaciji i izradi ulaznih rampi. Izbetonirane rampe za ulaz/izlaz iz garaže objekta.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
01.10.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Obaveštenje:

Ovim putem obaveštavamo vas da stepen završenosti i opremljenosti stambeno - poslovnog objekta u izgradnji, na adresi Bulevar patrijarha Pavla bb, na katastarskoj parceli br. 7918, ukupne površine 3.461m2, upisana u listu nepokretnosti broj 10875 KO Novi Sad II na dan 01.10.2020. godine iznosi 80%.
30.09.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 30.09.2020.:

U lameli A u toku su radovi na postavljanju keramike u kuhinjama i kupatilima na 3. spratu i potkrovlju, gipsarski radovi u hodnicima i potkrovlju, postavljanje termoizolacije na ulicnoj fasadi. Završeni su radovi na izradi dvorišne fasade.
Na lameli B završeni su radovi na postavljanju keramike u hodnicima, montaži ograde na terasama, montaži sanitarija i izradi dekorativne fasade.
U lameli C u toku su molerski radovi u hodnicima i stepeništu, montaža unutrašnjih vrata u stanovima. Završeno je postavljanje parketa
U toku su radovi na montaži liftova u lameli B i C
U garaži su u toku radovi na instalacijama ViK, sprinkler instalaciji i izradi ulaznih rampi.
Završeni su radovi na izradi priključka objekta na grejanje.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
22.09.2020.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu septembar, 2020.:

Početkom meseca počeli radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvođanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
Do sada je na gradilištu izvršeno obeležavanje gradilišne parcele, postavljanje gradilišne ograde, rasčišśavanje parcele, dopremanje i postavljanje gradilišnih kontejnera i započeti radovi na iskopu i odvozu zemlje.
31.08.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 31.08.2020.:

U avgustu mesecu u lameli A u toku su radovi na instalacijama grejanja, gletovanju i postavljanju keramike na 1. i 2. spratu. Završeni su radova na malterisanju zidova i plafona i izradi cementne košuljice.
Na lameli B i C završeni su gipsarski i molerski radovi u stambenim jedinicama, instalacije grejanja, izrada spuštenog plafona u hodnicima, montaža ulaznih sigurnosnih vrata.
U toku je montaža radijatora, sanitarija, utičnica i prekidača, postavljanje keramike u hodniku lamele B.
U lameli C u toku je montaža lifta.
U garaži su u toku radovi na instalacijama ViK, sprinkler instalaciji i izradi ulaznih rampi.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
31.07.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 31.07.2020.:

U julu mesecu završeni radovi na pokrivanju crepom lamele i ugradnji fasadne stolarije lamele A. Završeno je postavljanje zvučne izolacije i izrada cementne košuljice i malterisanje zidova i plafona stambenih jedinica u lamelama B i C. Izvedeni su radovi na postavljanju termoizolacije i završnog sloja fasade lamela B i C dvorišnog dela i uličnog dela lamele C.
Izvedena je montaža elektro ormana i brojila u lamelama B i C
U toku su radovi na ugradnji elektro kablova u lameli A, malterisanje zidova i plafona lamele A, ugradnji instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije I montaži klima jedinica u stanovima u lamela A, B i C.
Izvode se radovi na postavljanje zidne i podne keramike u kupatilima, toaletima i kuhinjama lamela B i C.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
30.06.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 30.06.2020.:

U junu mesecu završeni radovi na izradi krovne kontsrukcije, podaščavanju i letvisanju krova, ugradnji krovnih prozora lamele A, ugradnja fasadne stolarije na 1., 2. i 3. spratu, zidarski radovi na lameli A. Završeno je postavljanje zvučne izolacije i izrada cementne košuljice i malterisanje zidova i plafona stambenih jedinica u lamelama B i C.
U toku su radovi na ugradnji elektro kablova u lameli A, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije u lamela A, B i C.
Izvode se radovi na postavljanju termoizolacije fasade lamela B i C, postavljanje zidne i podne keramike u kupatilima, toaletima i kuhinjama lamela B i C.
Uradjena prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
31.05.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 31.05.2020.:

U maju mesecu zavr&scaroneni radovi na izradi krovne kontsrukcije i ugradnji krovnih prozora lamele B, pokrivanje crepom lamele B, zidarski radovi na lameli A.
U toku su radovi na izradi krovne konstrukcije i ugradnji elektro kablova u lameli A, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije i malterisanju zidova i plafona lamela B i C.
Takodje, u toku je postavljanje zvučne izolacije i izrada cementne košuljice na 1. i 2. spratu lamela B i C.
Izvode se radovi na postavljanju termoizolacije fasade lamela B i C, gipsarski I hidroizolacioni radovi u kupatilima lamele C.
01.05.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 01.05.2020.:

U aprilu mesecu završeni radovi na ugradnji fasadne stolarije na 3. i 4. spratu lamela B i C, izradi krovne kontsrukcije i ugradnji krovnih prozora lamele C, pokrivanje crepom lamele C.
Završena je montaža skele sa dvorišne strane na lamelama B i C i zidarski radovi na 1. i 2. spratu lamele A
U toku su radovi na izradi krovne konstrukcije lamele B, ugradnji elektro kablova, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije i malterisanju zidova i plafona lamela B i C.
Na lameli A u toku su zidarski radovi, tesarski i armirački radovi na potkrovlju.
15.04.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 15.04.2020.:

U aprilu mesecu do sada su završeni radovi na ugradnji fasadne stolarije na 3. spratu lamela B i C, izrada krovne kontsrukcije i ugradnja krovnih prozora lamele C.
U toku su radovi na izradi krovne konstrukcije lamele B, montaži fasadne stolarije na 4. spratu, ugradnji elektro kablova, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije i malterisanju zidova i plafona lamela B i C.
Na lameli A u toku su zidarski radovi.
31.03.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 31.03.2020.:

U martu mesecu završeni su radovi na zidanju i betoniranju krovnih delova lamele C, zidarski radovi na 3. i 4. spratu lamela B i C, izvršena ugradnja fasadne stolarije na 2. spratu lamela B i C.
U lamelama B i C, u toku su radovi na ugradnji elektro kablova, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije na 3. i 4. spratu.
Takodje, u toku je izrada krovne konstrukcije i malterisanje zidova i plafona 1. sprata u lameli C.
Na lameli A trenutno se odvijaju radovi na montaži oplate, armature i betoniranju greda potkrovlja.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
15.03.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 15.03.2020.:

U martu mesecu do sada završeni su radovi na zidanju i betoniranju krovnih delova lamele C. Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče potkrovlja lamele A.
Na 3. i 4. spratu lamela B i C zidarski radovi su u završnoj fazi.
U toku je ugradnja fasadne stolarije na 2. spratu lamela B i C.
U lamelama B i C, na 1. i 2. spratu, završeni su radovi na ugradnji elektro kablova, instalacija vodovoda i kanalizacije.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
29.02.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Februaru 2020:

U toku meseca februara izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče dupleksa (gornji nivo) lamela B i C.
Izvedeni su radovi na montaži oplate i armature za betoniranje ploče 3. sprata lamele A. Završeno je betoniranje stubova, zidova i ploče 2. sprata lamele A.
Na 1. i 2. spratu lamela B i C izvedeni su zidarski radovi. Završena je ugradnja fasadne stolarije na 1. spratu lamela B i C.

U lamelama B i C, na 1. i 2. spratu, u toku su radovi na ugradnji elektro instalacija, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
31.01.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Januaru 2020:

U toku meseca januara izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče 4. sprata lamele B, betoniranju stubova i zidova 4. sprata lamele B i C, betoniranju ploče dupleksa lamela B i C. Izvedeni su radovi na montaži oplate i armature za betoniranje ploče 1. sprata lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
30.12.2019.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Decembru 2019:

U toku meseca decembra izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče 2., 3. i 4. sprata lamele C i ploče 2. i 3. sprata lamele B, kao i betoniranju stubova i zidova 3. sprata lamele B. Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju stubova i zidova u prizemlju lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
29.11.2019.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Novembru 2019:

U toku meseca novembra završeni su radovi na postavljanju hidroizolacije i betoniranju zidova i stubova u podrumskom delu objekta. Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče prizemlja lamela A, B i C. Izvode se radovi na montaži oplate i armature ploče 1. sprata lamela B i C i stubova i zidova u prizemlju lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
01.11.2019.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Oktobru 2019:

U toku meseca oktobra završeni su radovi na betoniranju temeljne ploče objekta. Izvode se radovi na postavljanju hidroizolacije, montaži oplate i betoniranju zidova i stubova u podrumskom delu objekta. Takođe, na delu objekta izvodi se montaža oplate, armature i betoniranje ploče iznad garaže.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno – poslovnog objekta.
30.09.2019.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Septembru 2019:

Iskop zemlje, nasipanje i nabijanje tampon sloja, betoniranje kampada, postavljanje hidroizolacije, betoniranje podložnog betona, montaža armature, betoniranje temeljne ploče, montaža krana.
29.08.2019.
Lokacija 1, Novi Sad, Bulevar Patrijarha Pavla
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla počinju 02.09.2019.
Adresa
Adresa

Rumenački put 86, Novi Sad, Srbija

Telefon

                  064 898 1055