Aktuelne vesti

26.
Apr
2022.
Blog
Aktivnosti april, 2022:
Aktivnosti na gradilištu:
 • Završeno je spoljno uredjenje i uredjenje zelenih površina
 • Završena je montaža saobraćajne signalizacije
 • Izvode se završne funkcionalne probe instalacija
 • Radi se finalno čišćenje i priprema za primopredaju objekta

01.
Apr
2022.
Blog
Aktivnosti mart, 2022:
Trenutno su u toku aktivnosti na finalnim popravka u stanovima i koridorima, čišćenju celog objekta, kao i na izvodjenju svih aktivnosti na realizaciji tehničkog prijema objekta.
Takodje u toku je priprema za primopredaju jedinica kupcima odmah nakon završetka tehničkog prijema objekta.

01.
Mar
2022.
Blog
Aktivnosti februar, 2021:
Trenutno su u toku aktivnosti na finalnim zanatskim radovima, radovima na završetku fasadnih radova, opremanju okoliša objekta, čišćenju stambenih jedninca i zajedničkih prostora kao i pripremnim aktivnostima za primopredaju.
Završeni su svi instalaterski radovi i u toku je priprema objekta za tehnički prijem u planiranim rokovima.
U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji se ugradjuju na objekatu, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.

05.
Feb
2022.
Blog
Aktivnosti januar, 2021:
Radovi se odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom.
U toku je izvodjenje završnih radova:
 • Štelovanje prozora i vrata, ugradnja pragova i klupica na fasadnoj stolariji
 • Ugradnja roletni
 • Ugradnja parketa na IX i X spratu i ugradnja parket lajsni
 • Ugradnja sanitarija na IX i X spratu
 • Izrada podloge od ferobetona u garaži
 • Izrada završnog bojenog sloja na fasadi
 • Spoljašnji radovi01.
Feb
2022.
Blog
Aktivnosti januar, 2021:
Trenutno su u toku aktivnosti na finalnim zanatskim radovima, radovima na završetku fasadnih radova, opremanju okoliša objekta.
Radovi na izvodjenju instalacija su u toku na poslednjim etažama.
Takodje, u toku su aktivnosti na izradi finalnih priključaka na spoljašnju infrastrukturu.
U toku je i priprema i pregled dokumentacije za tehnički prijem objekta u planiranim rokovima.
U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji se ugradjuju na objekatu, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.

Poverenje kupaca je potvrdjeno činjenicom da je za manje od pet meseci od početka prodajnih aktivnosti prodato više od 90% stambenih jedinica.


01.
Jan
2022.
Blog
Aktivnosti decembar, 2021:
Trenutno dostignuto je preko 90% izgradjenosti objekta.
U toku su aktivnosti na izvodjenju završnih zanatskih radova na višim etažama i fasderskih radova.
Radovi na izvodjenju instalacija su u toku na poslednjim etažama.
Takodje, u toku su aktivnosti na izradi finalnih priključaka na spoljašnju infrastrukturu.
Objekat je potpuno zatvoren fasadnom stolarijom a paralelno vrši se i ugradnja unutrašnje stolarije i finalnih elemenata po stambenim jedinicama.
U toku je i priprema dokumentacije za tehnički prijem objekta u planiranim rokovima.
U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji se ugradjuju na objekatu, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.

25.
Dec
2021.
Blog
Aktivnosti decembar, 2021:
Radovi se odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom.
Polovinom novembra dostignuto je 80% izgradenosti objekta.
U toku je izvodenje završnih zanatskih radova.
 • Završavaju se radovi na instalacijama i priključcima na spoljašnju infrastrukturu.
 • Završava se ugradnja ulaznih vrata i unutrašnje stolarije.
 • Završavaju se radovi u podzemnoj garaži.


02.
Dec
2021.
Blog
Aktivnosti novembar, 2021:
Polovinom novembra dostignuto je 80% izgradenosti objekta.
U toku su aktivnosti na izvodenju završnih zanatskih i fasderskih radova.
Radovi na izvodenju instalacija su u toku na poslednjim etažama.
Takodje, u toku su aktivnosti na izradi finalnih priključaka na spoljašnju infrastrukturu.
Objekat je potpuno zatvoren fasadnom stolarijom a paralelno vrši se i ugradnja unutrašnje stolarije i finalnih elemenata po stambenim jedinicama.
U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji se ugradjuju na objekatu, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.

15.
Nov
2021.
Blog
Aktivnosti oktobar, 2021:
U toku izvodjenja radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Vojvodanskoj ulici dostigli smo nivo izgradnje od 80%.
Svi radovi i ostale aktivnosti vezane za objekat izvode se planiranom dinamikom.
02.
Nov
2021.
Blog
Aktivnosti oktobar, 2021:
Svi radovi se izvode planiranom dinamikom
Intenzivno se izvode fasaderski radovi.
Završava se lepljenje kamene vune na fasadi.
Ugradnja fasadne stolarije se radi na devetom spratu.
Zanatski radovi se izvode planirano:
keramika se ugradjuje od četvrtog do osmog sprata, malterisanje se radi na sedmom i osmom spratu, a molerski radovi na petom i šestom spratu.
Postavlja se instalacija za klimatizaciju , grejanje i elektro instalaciju na devetom i povučenom spratu.
Izvode se radovi na ugradnji spuštenih plafona i gletovanja zidova od trećeg do petog sprata.
Izvode se radovi na ugradnji spuštenih plafona i gletovanja zidova od petog do devetog sprata.
Parket se ugradjuje na tre&cacutelem spratu
Radi se hidroizolacija i termoizolacija terasa.
02.
Okt
2021.
Blog
Aktivnosti septembar, 2021:
Svi radovi se izvode planiranom dinamikom
Montirana je dodatna skela sa strane pristupne saobraćajnice za potrebe izvodjenja fasaderskih radova.
U toku je lepljenje kamene vune ka Vojvodanskoj ulici i ka pristupnoj saobraćanici.
Ugradnja fasadne stolarije se radi na sedmom, osmom i devetom spratu.
Zanatski radovi se izvode planirano:
keramika se ugradjuje od četvrtog do sedmog sprata, malterisanje se radi na sedmom i osmom spratu , a molerski radovi na četvrtom i petom spratu.
Postavlja se instalacija za klimatizaciju , grejanje i elektro instalaciju na devetom i povučenom spratu.
Izvode se radovi na ugradnji spuštenih plafona i gletovanja zidova od trećeg do petog sprata.
Radi se razvod VIK i termotehničkih instalacija u garaži na nivou -1.
Završava se hidroizolacija na krovu.
02.
Sep
2021.
Blog
Aktivnosti avgust, 2021:
Svi radovi se izvode planiranom dinamikom
Montirana je skela sa strane Vojvodjanske ulice za potrebe izvodjenja fasaderskih radova.
Ugradnja fasadne stolarije se radi na petom spratu.
Zanatski radovi se izvode planirano:
keramika se ugradjuje na petom spratu,malterisanje se radi na sedmom , a molerski radovi na trećem spratu.
Postavlja se instalacija za klimatizaciju na devetom i povucenom spratu, elektro instalacija se postavlja na osmom spratu, grejanje se radi na petom i šestom spratu.
Započeti su radovi na ugradnji spuštenih plafona i gletovanja zidova.
Planira se završetak zidanja ventilacija i početak radova na fasadi.
02.
Avg
2021.
Blog
Aktivnosti jul, 2021:
Svi radovi se izvode planiranom dinamikom
Konstruktivni elementi su završeni
Radi se izrada krovne ploče
Radovi na izradi instalacija (elektro,vodovod, klimatizacija) izvode se po planu
Započeta ugradnja stolarije
06.
Maj
2021.
Blog
Aktivnosti april, 2020:
Radovi se izvode planiranom dinamikom.
Završeni su radovi na izradi ploče I vertikala četvrtog i petog sprata.
Rade se pregradni zidovi , instalacije I stepeništa.
Završen razvod za sprinkler na nivou -2.
06.
Apr
2021.
Blog
Aktivnosti april, 2021:
Ishodovana upotrebna dozvola
Vrši se usaljavanje stanara
25.
Mar
2021.
Blog
Aktivnosti mart, 2021:
U toku meseca marta završen Zapisnik o tehničkom prijemu objekta.
Ishodovana upotrebna dozvola
Vrši se usaljavanje stanara
01.
Mar
2021.
Blog
Aktivnosti februar, 2020:
Montiranje armature i betoniranje temeljne ploče ose 5-1'/E-F
Priprema zida PZ1 na nivou -2, štemanje šipova i čišćenje, postavljanje armature, oplate i betoniranje po kampadama. Trenutno se pripremaju dve kampade od 3.5m, ose A-B I D-E
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Mar
2021.
Blog
Aktivnosti februar, 2021:
U toku meseca februara završeni su svi radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta, uradjena sva potrebna ispitivanja sistema i ugradjene opreme.
01.
Feb
2021.
Blog
Aktivnosti januar, 2020:
Završeni su radovi na armiranju temeljne ploče, armiranju i betoniranju liftovskih jama i prvih stubova i zidova na nivou -2. U toku su aktinosti na izradi oplate za plocu izmedju nivoa -1 i -2. U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji ce biti ugradjeni u kasnijim fazama gradnje, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Feb
2021.
Blog
Aktivnosti januar, 2021:
U toku meseca januara završeno je čišćenje stanova u svim lamelama, obeležena su parking mesta u garaži
01.
Jan
2021.
Blog
Aktivnosti decembar, 2020:
Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure. Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Jan
2021.
Blog
Aktivnosti decembar, 2020:
U toku meseca decembra u lameli A odvijali su se radovi na ugradnji završnih obloga od kamena na ulazu u lamelu i montaži unutrašnjih vrata.
Završeni su radovi na ugradnji instalacija grejanja, postavljanju termoizolacije i izradi cem. košuljice u lokalima.
01.
Dec
2020.
Blog
Aktivnosti novembar, 2020:
Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure. Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Dec
2020.
Blog
Aktivnosti 01.12.2020.
U mesecu novembru do sada su završeni radovi na izradi završnog sloja betonske površine pristupne saobraśajnice i parkinga u dvorišnom delu parcele, trotoara, spoljne rasvete, ukrasnih žardinjera.
01.
Nov
2020.
Blog
Aktivnosti 01.11.2020.
U lameli A završeni su radovi na postavljanju keramike u stanovima i na terasama, montirana ulazna sigurnosna vrata za stanove.
01.
Nov
2020.
Blog
Aktivnosti jun, 2021:
Svi radovi se izvode planiranom dinamikom
Konstruktivni elementi su završeni
Radi se izrada krovne ploče
Radovi na izradi instalacija (elektro,vodovod, klimatizacija) izvode se po planu
Započeta ugradnja stolarije
06.
Maj
2021.
Blog
Aktivnosti april, 2020:
Radovi se izvode planiranom dinamikom.
Završeni su radovi na izradi ploče I vertikala četvrtog i petog sprata.
Rade se pregradni zidovi , instalacije I stepeništa.
Završen razvod za sprinkler na nivou -2.
06.
Apr
2021.
Blog
Aktivnosti april, 2021:
Ishodovana upotrebna dozvola
Vrši se usaljavanje stanara
25.
Mar
2021.
Blog
Aktivnosti mart, 2021:
U toku meseca marta završen Zapisnik o tehničkom prijemu objekta.
Ishodovana upotrebna dozvola
Vrši se usaljavanje stanara
01.
Mar
2021.
Blog
Aktivnosti februar, 2020:
Montiranje armature i betoniranje temeljne ploče ose 5-1'/E-F
Priprema zida PZ1 na nivou -2, štemanje šipova i čišćenje, postavljanje armature, oplate i betoniranje po kampadama. Trenutno se pripremaju dve kampade od 3.5m, ose A-B I D-E
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Mar
2021.
Blog
Aktivnosti februar, 2021:
U toku meseca februara završeni su svi radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta, uradjena sva potrebna ispitivanja sistema i ugradjene opreme.
06.
Maj
2021.
Blog
Aktivnosti april, 2020:
Radovi se izvode planiranom dinamikom.
Završeni su radovi na izradi ploče I vertikala četvrtog i petog sprata.
Rade se pregradni zidovi , instalacije I stepeništa.
Završen razvod za sprinkler na nivou -2.
06.
Apr
2021.
Blog
Aktivnosti april, 2021:
Ishodovana upotrebna dozvola
Vrši se usaljavanje stanara
25.
Mar
2021.
Blog
Aktivnosti mart, 2021:
U toku meseca marta završen Zapisnik o tehničkom prijemu objekta.
Ishodovana upotrebna dozvola
Vrši se usaljavanje stanara
01.
Mar
2021.
Blog
Aktivnosti februar, 2020:
Montiranje armature i betoniranje temeljne ploče ose 5-1'/E-F
Priprema zida PZ1 na nivou -2, štemanje šipova i čišćenje, postavljanje armature, oplate i betoniranje po kampadama. Trenutno se pripremaju dve kampade od 3.5m, ose A-B I D-E
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Mar
2021.
Blog
Aktivnosti februar, 2021:
U toku meseca februara završeni su svi radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta, uradjena sva potrebna ispitivanja sistema i ugradjene opreme.
01.
Feb
2021.
Blog
Aktivnosti januar, 2020:
Završeni su radovi na armiranju temeljne ploče, armiranju i betoniranju liftovskih jama i prvih stubova i zidova na nivou -2. U toku su aktinosti na izradi oplate za plocu izmedju nivoa -1 i -2. U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji ce biti ugradjeni u kasnijim fazama gradnje, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Feb
2021.
Blog
Aktivnosti januar, 2021:
U toku meseca januara završeno je čišćenje stanova u svim lamelama, obeležena su parking mesta u garaži
01.
Jan
2021.
Blog
Aktivnosti decembar, 2020:
Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure. Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Jan
2021.
Blog
Aktivnosti decembar, 2020:
U toku meseca decembra u lameli A odvijali su se radovi na ugradnji završnih obloga od kamena na ulazu u lamelu i montaži unutrašnjih vrata.
Završeni su radovi na ugradnji instalacija grejanja, postavljanju termoizolacije i izradi cem. košuljice u lokalima.
01.
Dec
2020.
Blog
Aktivnosti novembar, 2020:
Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure. Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Dec
2020.
Blog
Aktivnosti 01.12.2020.
U mesecu novembru do sada su završeni radovi na izradi završnog sloja betonske površine pristupne saobraśajnice i parkinga u dvorišnom delu parcele, trotoara, spoljne rasvete, ukrasnih žardinjera.
01.
Nov
2020.
Blog
Aktivnosti 01.11.2020.
U lameli A završeni su radovi na postavljanju keramike u stanovima i na terasama, montirana ulazna sigurnosna vrata za stanove.
01.
Nov
2020.
Blog
Aktivnosti oktobar, 2020:
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvođanska br. 3 - 9A izvode se na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure. Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Okt
2020.
Blog
OBAVEŠTENJE
Ovim putem obaveštavamo vas da stepen završenosti i opremljenosti stambeno - poslovnog objekta u izgradnji, na adresi Bulevar patrijarha Pavla bb, na katastarskoj parceli br. 7918, ukupne površine 3.461m2, upisana u listu nepokretnosti broj 10875 KO Novi Sad II na dan 01.10.2020. godine iznosi 80%.
30.
Sep
2020.
Blog
Aktivnosti 30. Sep 2020:
U lameli A u toku su radovi na postavljanju keramike u kuhinjama i kupatilima na 3. spratu i potkrovlju, gipsarski radovi u hodnicima i potkrovlju, postavljanje termoizolacije na ulicnoj fasadi. Završeni su radovi na izradi dvorišne fasade.
22.
Sep
2020.
Blog
Aktivnosti septembar, 2020:
Početkom meseca počeli radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine.
31.
Avg
2020.
Blog
Aktivnosti 31. Avg 2020:
U avgustu mesecu u lameli A u toku su radovi na instalacijama grejanja, gletovanju i postavljanju keramike na 1. i 2. spratu. Završeni su radovi na malterisanju zidova i plafona i izradi cementne košuljice.
31.
Jul
2020.
Blog
Aktivnosti 31. Jul 2020:
U julu mesecu završeni radovi na pokrivanju crepom lamele i ugradnji fasadne stolarije lamele A. Završeno je postavljanje zvučne izolacije i izrada cementne košuljice i malterisanje zidova i plafona stambenih jedinica u lamelama B i C. Izvedeni su radovi na postavljanju termoizolacije i završnog sloja fasade lamela B i C dvorišnog dela i uličnog dela lamele C.
30.
Jun
2020.
Blog
Aktivnosti 30. Jun 2020:
U junu mesecu završeni radovi na izradi krovne kontsrukcije, podaščavanju i letvisanju krova, ugradnji krovnih prozora lamele A, ugradnja fasadne stolarije na 1., 2. i 3. spratu, zidarski radovi na lameli A. Završeno je postavljanje zvučne izolacije i izrada cementne košuljice i malterisanje zidova i plafona stambenih jedinica u lamelama B i C.
31.
Maj
2020.
Blog
Aktivnosti 31. Maj 2020:
U maju mesecu završeni radovi na izradi krovne kontsrukcije i ugradnji krovnih prozora lamele B, pokrivanje crepom lamele B, zidarski radovi na lameli A.
1.
Maj
2020.
Blog
Aktivnosti 1. Maj 2020:
U aprilu mesecu završeni radovi na ugradnji fasadne stolarije na 3. i 4. spratu lamela B i C, izradi krovne kontsrukcije i ugradnji krovnih prozora lamele C, pokrivanje crepom lamele C.
15.
Apr
2020.
Blog
Aktivnosti 15. April 2020:
U aprilu mesecu do sada su završeni radovi na ugradnji fasadne stolarije na 3. spratu lamela B i C, izrada krovne kontsrukcije i ugradnja krovnih prozora lamele C.
U toku su radovi na izradi krovne konstrukcije lamele B, montaži fasadne stolarije na 4. spratu, ugradnji elektro kablova, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije i malterisanju zidova i plafona lamela B i C.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
31.
Mar
2020.
Blog
Aktivnosti 31. Mart 2020:
U martu mesecu završeni su radovi na zidanju i betoniranju krovnih delova lamele C, zidarski radovi na 3. i 4. spratu lamela B i C, izvršena ugradnja fasadne stolarije na 2. spratu lamela B i C.
U lamelama B i C, u toku su radovi na ugradnji elektro kablova, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije na 3. i 4. spratu.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
15.
Mar
2020.
Blog
Aktivnosti 15. Mart 2020:
U martu mesecu do sada završeni su radovi na zidanju i betoniranju krovnih delova lamele C.
Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče potkrovlja lamele A.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
29.
Feb
2020.
Blog
Aktivnosti u mesecu Februaru 2020:
U toku meseca februara izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče dupleksa (gornji nivo) lamela B i C.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
31.
Jan
2020.
Blog
Aktivnosti u mesecu Januaru 2020:
U toku meseca januara izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče 4. sprata lamele B, betoniranju stubova i zidova 4. sprata lamele B i C, betoniranju ploče dupleksa lamela B i C. Izvedeni su radovi na montaži oplate i armature za betoniranje ploče 1. sprata lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
29.
Dec
2019.
Blog
Aktivnosti u mesecu Decembru 2019:
U toku meseca decembra izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče 2., 3. i 4. sprata lamele C i ploče 2. i 3. sprata lamele B, kao i betoniranju stubova i zidova 3. sprata lamele B.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
29.
Nov
2019.
Blog
Aktivnosti u mesecu Novembru 2019:
U toku meseca novembra završeni su radovi na postavljanju hidroizolacije i betoniranju zidova i stubova u podrumskom delu objekta. Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče prizemlja lamela A, B i C. Izvode se radovi na montaži oplate i armature ploče 1. sprata lamela B i C i stubova i zidova u prizemlju lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
01.
Nov
2019.
Blog
Aktivnosti u mesecu Oktobru 2019:
U toku meseca oktobra završeni su radovi na betoniranju temeljne ploče objekta. Izvode se radovi na postavljanju hidroizolacije, montaži oplate i betoniranju zidova i stubova u podrumskom delu objekta. TakoÄ‘e, na delu objekta izvodi se montaža oplate, armature i betoniranje ploče iznad garaže.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
30.
Sep
2019.
Blog
Aktivnosti u mesecu Septembru 2019:
Iskop zemlje, nasipanje i nabijanje tampon sloja, betoniranje kampada, postavljanje hidroizolacije, betoniranje podložnog betona, montaža armature, betoniranje temeljne ploče, montaža krana.
29.
Avg
2019.
Blog
Radovi na lokaciji Bulevar Patrijarha Pavla BB počinju 02.09.2019.