Lokacija 1 Novi Sad

U centru dešavanja u modernom kraju grada

Kontaktirajte nas

LOKACIJA 1 Novi Sad

ADRESA: BULEVAR PATRIJARHA PAVLA BB, GRAD NOVI SAD,
KATASTARSKA PARCELA 7918, K.O. NOVI SAD II.
Građevinska dozvola broj: ROP-NSD-33090-CPI-3/2019 od dana 15.05.2019. godine.
Na raspoloživom prostoru je planirana nova gradnja stambeno-poslovnog objekta sa garažom.
Pneto=10.329,98m2;
SPRATNOST:
Lamela “A” - Po+P+3+Pk;
Lamela “B”- Po+P+4+Pk-dupleks;
Lamela “C” - Po+P+4+Pk-dupleks;
POSLOVNIH PROSTORA – 6;
STAMBENIH JEDINICA – 96;
PARKING MESTA – 99.
 

Pronadjite Vaš stan


Adresa
Adresa

Rumenački put 86, Novi Sad, Srbija

Telefon

                  064 898 1055