Lokacija 2 Beograd

U centru dešavanja u modernom kraju grada

Kontaktirajte nas

LOKACIJA 2_BEOGRAD

ADRESA: VOJVOĐANSKA BB, GRAD BEOGRAD, OPŠTINA NOVI BEOGRAD, KATASTARSKA PARCELA 6853 K.O. NOVI BEOGRAD
Predat Urbanistički projekat dana 17.06.2019. godine.
Na raspoloživom prostoru je planirana nova gradnja stambeno-poslovnog objekta sa garažom.
Pneto=12.723,68m2;
SPRATNOST:
STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT – 2Po+P+9+Ps POSLOVNIH PROSTORA – 4; POSLOVNI APARTMANI – 22; STAMBENIH JEDINICA – 154; PARKING MESTA – 218 (202+16)  
Ishodovani Lokacijski uslovi za izgradnju stambeno - poslovnog objekta br. ROP-BGDU-29152-LOC-2/2019 od dana 13.01.2020. godine. 
Ishodovana je građevinska dozvola broj ROP-BGDU-29152-CPIH-5/2020 od dana 23.06.2020. godine 
Izvođenje radova počelo na osnovu Potvrde o prijavi radova broj br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine. Izvodač radova je EX ING B&P DOO BEOGRAD.
Predviđeni rok za završetak izvođenja radova je decembar 2021. godine.

Adresa
Adresa

Rumenački put 86, Novi Sad, Srbija

Telefon

                  066 8841 450