Lokacija 2 Beograd

U centru dešavanja u modernom kraju grada

Kontaktirajte nas

LOKACIJA 2_BEOGRAD

ADRESA: VOJVOĐANSKA BB, GRAD BEOGRAD, OPŠTINA NOVI BEOGRAD, KATASTARSKA PARCELA 6853 K.O. NOVI BEOGRAD
Predat Urbanistički projekat dana 17.06.2019. godine.
Na raspoloživom prostoru je planirana nova gradnja stambeno-poslovnog objekta sa garažom.
Pneto=12.723,68m2;
SPRATNOST:
STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT – 2Po+P+9+Ps POSLOVNIH PROSTORA – 4; POSLOVNI APARTMANI – 34; STAMBENIH JEDINICA – 154; PARKING MESTA – 218 (212+6)  
Ishodovani Lokacijski uslovi za izgradnju stambeno - poslovnog objekta br. ROP-BGDU-29152-LOC-2/2019 od dana 13.01.2020. godine. 

Adresa
Adresa

Rumenački put 86, Novi Sad, Srbija

Telefon

                  064 898 1055