Vesti

KOMPANIJA KOJA SE BAVI UPRAVLJANJEM NEKRETNINAMA

Kontaktirajte nas
10.06.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu maj, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Gradjevinski radovi se izvode planiranom dinamikom.
Radovi na izradi instalacija i malterisanja se izvode ispred odobrene dinamike.
Radi se ploča 9. sprata; zidarski radovi su završeni do 6 sprata; instalacije do 4 etaže ; malterisanje se radi na 3 spratu.

06.05.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu april, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Radovi se izvode planiranom dinamikom.
Završeni su radovi na izradi ploče i vertikala četvrtog i petog sprata.
Rade se pregradni zidovi , instalacije I stepeništa.
Završen razvod za sprinkler na nivou -2.

06.05.2021.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu april, 2021.:

Ishodovana upotrebna dozvola
Vrši se usaljavanje stanara
25.03.2021.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu mart, 2021.:

U toku meseca marta završen Zapisnik o tehničkom prijemu objekta.

Ishodovana upotrebna dozvola
Vrši se usaljavanje stanara
01.03.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu februar, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Završeni radovi:

Montiranje armature I betoniranje temeljne ploče ose 5-1'/E-F
Priprema zida PZ1 na nivou -2, štemanje šipova I čiš&cacute,enje, postavljanje armature, oplate i betoniranje po kampadama. Trenutno se pripremaju dve kampade od 3.5m, ose A-B I D-E
Priprema zid zavese, montiranje armature i oplate i betoniranje ose G/5'-1' na nivou -2
Montiranje armature i oplate i betoniranje obodnih zidova PZ3 ose G/2-6 i zida PZ5 ose 2-3/F-G na nivou -2
Betoniranje greda prizemlja G0B, G0B', G02', G03', G04', G05', G06', G07', G07, G03, G04, G05, G06 ose B-E
Betoniranje ploce prizemlja ose 3-6'/A-B
Montiranje armature i oplate i betoniranje vertikalnih elemenata ose 1-5/C-E na nivou -1
Montiranje oplate i armature za plocu prizemlja, ose 7'-1'/B-E
Izrada zid zavese u osi G/5'-1' na nivou -2

01.03.2021.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu februar, 2021.:

U toku meseca februara završeni su svi radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta, uradjena sva potrebna ispitivanja sistema i ugradjene opreme.
U toku je izrada Zapisnika o tehničkom prijemu objekta.
01.02.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu januar, 2021.:

Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Završeni su radovi na armiranju temeljne ploče, armiranju i betoniranju liftovskih jama i prvih stubova i zidova na nivou -2. U toku su aktinosti na izradi oplate za plocu izmedju nivoa -1 i -2. U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji ce biti ugradjeni u kasnijim fazama gradnje, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.

Poverenje kupaca je potvrdjeno činjenicom da je za manje od tri meseca od početka prodajnih aktivnosti prodato više od polovine stambenih jedinica.
01.02.2021.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu januar, 2021.:

U toku meseca januara završeno je čišćenje stanova u svim lamelama, obeležena su parking mesta u garaži
U toku su ispitivanje protivpožarnih instalacija, sistema odimljavanja garaže i obavljanje tehničkog pregleda stambeno poslovnog objekta.
01.01.2021.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu decembar, 2020.:

Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvođanska br. 3 - 9A izvode se na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure. Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Završeni su radovi na bušenju šipova i izradi bočnih obodnih platana. Trenutno se na gradilištu izvode radovi na armiranju temeljne ploče, armiranju i betniranju liftovskih jama i prvih stubova i zidova na nivou -2. U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji ce biti ugradjeni u kasnijim fazama gradnje, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.
Poverenje kupaca je potvrdjeno činjenicom da je za manje od tri meseca od početka prodajnih aktivnosti prodato više od polovine stambenih jedinica.
01.01.2021.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu decembar, 2020.:

U toku meseca decembra u lameli A odvijali su se radovi na ugradnji završnih obloga od kamena na ulazu u lamelu i montaži unutrašnjih vrata.
Završeni su radovi na ugradnji instalacija grejanja, postavljanju termoizolacije i izradi cem. košuljice u lokalima.
U lamelama B i C čišćenje stanova je u završnoj fazi.
U dvorišnom delu objekta uradeno je obeležavanje parking mesta.
U nivou garaže završeni su radovi na ugradnji štampanog betona i molerski radovi
U toku su radovi na postavljanju termoizolacije cevi, postavljanju saobraćajne signalizacije i obeležavanju parking mesta.
Objekat je priključen na distributivni sistem električne energije.
01.12.2020.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu novembar, 2020.:

Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvođanska br. 3 - 9A izvode se na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure. Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Završeni su radovi na bušenju šipova i izradi bočnih obodnih platana. Trenutno se na gradilištu izvode radovi na obezbedjenju temeljne jame, iskop i odvoz iskopane zemlje i betoniranje liftovskih jama.
Pošeti radovi na armiranju temeljne ploše lamele 2.

U prodajnom salonu se postavljaju uzorci materijala i opreme koji će biti ugradjeni u kasnijim fazama gradnje, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.
01.12.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 01.12.2020.:

U mesecu novembru do sada su završeni radovi na izradi završnog sloja betonske površine pristupne saobraćajnice i parkinga u dvorišnom delu parcele, trotoara, spoljne rasvete, ukrasnih žardinjera.
Završena je ugradnja fasadnih listela na lameli A, ograda na terasama, nadstrešnice, montaža liftova u lameli B i C.
U toku su završni radovi na uličnoj fasadi u prizemlju objekta, radovi na montaži lifta u lameli A, radovi na instalacijama ViK, elektro instalacijama, montaži opreme u toplotnim podstanicama lamela u garaži stambeno - poslovnog objekta.
Izvedeni radovi su 60 dana isped utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
01.11.2020.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu oktobar, 2020.:

Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvođanska br. 3 - 9A izvode se na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure. Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.

Trenutno se na gradilištu izvode radovi na obezbe&dsrok;enju temeljne jame, iskop i odvoz iskopane zemlje i radovi na betoniranju temeljne jame. Završeno je bušenje obodnih šipova i privodi se kraju betoniranje nadglavnih greda. U prodajnom salonu se postavljaju uzorci materijala i opreme koji ce biti ugrađeni u kasnijim fazama gradnje, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.
01.11.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilitu 01.11.2020.:

U lameli A završeni su radovi na postavljanju keramike u stanovima i na terasama, montirana ulazna sigurnosna vrata za stanove.
U toku su radovi na postavljanju keramike u hodnicima lamele, izradi ograda na terasama i nadstrešnice iznad terase potkrovlja, izradi fasade od dekorativnih ciglica, radovi na instalacijama ViK i grejanja u prizemlju i garaži lamele.
Na lameli B završeno postavljanje parketa, u toku montaža sobnih vrata u stanovima, montaža galanterije u kupatilima.
U lameli C završeni su radovi na postavljanju unutrašnjih vrata u stanovima i postavljanje parketa. U toku montaža AL portala na lokalima (ulicna strana) i AL ulaznih vrata.
U toku su radovi na montaži liftova u lameli B i C.
U garaži su u toku radovi na instalacijama ViK, sprinkler instalaciji i izradi ulaznih rampi. Izbetonirane rampe za ulaz/izlaz iz garaže objekta.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
01.10.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Obaveštenje:

Ovim putem obaveštavamo vas da stepen završenosti i opremljenosti stambeno - poslovnog objekta u izgradnji, na adresi Bulevar patrijarha Pavla bb, na katastarskoj parceli br. 7918, ukupne površine 3.461m2, upisana u listu nepokretnosti broj 10875 KO Novi Sad II na dan 01.10.2020. godine iznosi 80%.
30.09.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 30.09.2020.:

U lameli A u toku su radovi na postavljanju keramike u kuhinjama i kupatilima na 3. spratu i potkrovlju, gipsarski radovi u hodnicima i potkrovlju, postavljanje termoizolacije na ulicnoj fasadi. Završeni su radovi na izradi dvorišne fasade.
Na lameli B završeni su radovi na postavljanju keramike u hodnicima, montaži ograde na terasama, montaži sanitarija i izradi dekorativne fasade.
U lameli C u toku su molerski radovi u hodnicima i stepeništu, montaža unutrašnjih vrata u stanovima. Završeno je postavljanje parketa
U toku su radovi na montaži liftova u lameli B i C
U garaži su u toku radovi na instalacijama ViK, sprinkler instalaciji i izradi ulaznih rampi.
Završeni su radovi na izradi priključka objekta na grejanje.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
22.09.2020.
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u Vojvođanskoj ulici, k.p. 6853 K.O. Novi Beograd

Aktivnosti na gradilištu septembar, 2020.:

Početkom meseca počeli radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvođanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure.
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
Do sada je na gradilištu izvršeno obeležavanje gradilišne parcele, postavljanje gradilišne ograde, rasčišśavanje parcele, dopremanje i postavljanje gradilišnih kontejnera i započeti radovi na iskopu i odvozu zemlje.
31.08.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 31.08.2020.:

U avgustu mesecu u lameli A u toku su radovi na instalacijama grejanja, gletovanju i postavljanju keramike na 1. i 2. spratu. Završeni su radova na malterisanju zidova i plafona i izradi cementne košuljice.
Na lameli B i C završeni su gipsarski i molerski radovi u stambenim jedinicama, instalacije grejanja, izrada spuštenog plafona u hodnicima, montaža ulaznih sigurnosnih vrata.
U toku je montaža radijatora, sanitarija, utičnica i prekidača, postavljanje keramike u hodniku lamele B.
U lameli C u toku je montaža lifta.
U garaži su u toku radovi na instalacijama ViK, sprinkler instalaciji i izradi ulaznih rampi.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
31.07.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 31.07.2020.:

U julu mesecu završeni radovi na pokrivanju crepom lamele i ugradnji fasadne stolarije lamele A. Završeno je postavljanje zvučne izolacije i izrada cementne košuljice i malterisanje zidova i plafona stambenih jedinica u lamelama B i C. Izvedeni su radovi na postavljanju termoizolacije i završnog sloja fasade lamela B i C dvorišnog dela i uličnog dela lamele C.
Izvedena je montaža elektro ormana i brojila u lamelama B i C
U toku su radovi na ugradnji elektro kablova u lameli A, malterisanje zidova i plafona lamele A, ugradnji instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije I montaži klima jedinica u stanovima u lamela A, B i C.
Izvode se radovi na postavljanje zidne i podne keramike u kupatilima, toaletima i kuhinjama lamela B i C.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
30.06.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 30.06.2020.:

U junu mesecu završeni radovi na izradi krovne kontsrukcije, podaščavanju i letvisanju krova, ugradnji krovnih prozora lamele A, ugradnja fasadne stolarije na 1., 2. i 3. spratu, zidarski radovi na lameli A. Završeno je postavljanje zvučne izolacije i izrada cementne košuljice i malterisanje zidova i plafona stambenih jedinica u lamelama B i C.
U toku su radovi na ugradnji elektro kablova u lameli A, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije u lamela A, B i C.
Izvode se radovi na postavljanju termoizolacije fasade lamela B i C, postavljanje zidne i podne keramike u kupatilima, toaletima i kuhinjama lamela B i C.
Uradjena prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
31.05.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 31.05.2020.:

U maju mesecu zavr&scaroneni radovi na izradi krovne kontsrukcije i ugradnji krovnih prozora lamele B, pokrivanje crepom lamele B, zidarski radovi na lameli A.
U toku su radovi na izradi krovne konstrukcije i ugradnji elektro kablova u lameli A, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije i malterisanju zidova i plafona lamela B i C.
Takodje, u toku je postavljanje zvučne izolacije i izrada cementne košuljice na 1. i 2. spratu lamela B i C.
Izvode se radovi na postavljanju termoizolacije fasade lamela B i C, gipsarski I hidroizolacioni radovi u kupatilima lamele C.
01.05.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 01.05.2020.:

U aprilu mesecu završeni radovi na ugradnji fasadne stolarije na 3. i 4. spratu lamela B i C, izradi krovne kontsrukcije i ugradnji krovnih prozora lamele C, pokrivanje crepom lamele C.
Završena je montaža skele sa dvorišne strane na lamelama B i C i zidarski radovi na 1. i 2. spratu lamele A
U toku su radovi na izradi krovne konstrukcije lamele B, ugradnji elektro kablova, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije i malterisanju zidova i plafona lamela B i C.
Na lameli A u toku su zidarski radovi, tesarski i armirački radovi na potkrovlju.
15.04.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 15.04.2020.:

U aprilu mesecu do sada su završeni radovi na ugradnji fasadne stolarije na 3. spratu lamela B i C, izrada krovne kontsrukcije i ugradnja krovnih prozora lamele C.
U toku su radovi na izradi krovne konstrukcije lamele B, montaži fasadne stolarije na 4. spratu, ugradnji elektro kablova, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije i malterisanju zidova i plafona lamela B i C.
Na lameli A u toku su zidarski radovi.
31.03.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 31.03.2020.:

U martu mesecu završeni su radovi na zidanju i betoniranju krovnih delova lamele C, zidarski radovi na 3. i 4. spratu lamela B i C, izvršena ugradnja fasadne stolarije na 2. spratu lamela B i C.
U lamelama B i C, u toku su radovi na ugradnji elektro kablova, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije na 3. i 4. spratu.
Takodje, u toku je izrada krovne konstrukcije i malterisanje zidova i plafona 1. sprata u lameli C.
Na lameli A trenutno se odvijaju radovi na montaži oplate, armature i betoniranju greda potkrovlja.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrdjenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
15.03.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti na gradilištu 15.03.2020.:

U martu mesecu do sada završeni su radovi na zidanju i betoniranju krovnih delova lamele C. Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče potkrovlja lamele A.
Na 3. i 4. spratu lamela B i C zidarski radovi su u završnoj fazi.
U toku je ugradnja fasadne stolarije na 2. spratu lamela B i C.
U lamelama B i C, na 1. i 2. spratu, završeni su radovi na ugradnji elektro kablova, instalacija vodovoda i kanalizacije.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
29.02.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Februaru 2020:

U toku meseca februara izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče dupleksa (gornji nivo) lamela B i C.
Izvedeni su radovi na montaži oplate i armature za betoniranje ploče 3. sprata lamele A. Završeno je betoniranje stubova, zidova i ploče 2. sprata lamele A.
Na 1. i 2. spratu lamela B i C izvedeni su zidarski radovi. Završena je ugradnja fasadne stolarije na 1. spratu lamela B i C.

U lamelama B i C, na 1. i 2. spratu, u toku su radovi na ugradnji elektro instalacija, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
31.01.2020.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Januaru 2020:

U toku meseca januara izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče 4. sprata lamele B, betoniranju stubova i zidova 4. sprata lamele B i C, betoniranju ploče dupleksa lamela B i C. Izvedeni su radovi na montaži oplate i armature za betoniranje ploče 1. sprata lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
30.12.2019.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Decembru 2019:

U toku meseca decembra izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče 2., 3. i 4. sprata lamele C i ploče 2. i 3. sprata lamele B, kao i betoniranju stubova i zidova 3. sprata lamele B. Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju stubova i zidova u prizemlju lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
29.11.2019.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Novembru 2019:

U toku meseca novembra završeni su radovi na postavljanju hidroizolacije i betoniranju zidova i stubova u podrumskom delu objekta. Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče prizemlja lamela A, B i C. Izvode se radovi na montaži oplate i armature ploče 1. sprata lamela B i C i stubova i zidova u prizemlju lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
01.11.2019.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Oktobru 2019:

U toku meseca oktobra završeni su radovi na betoniranju temeljne ploče objekta. Izvode se radovi na postavljanju hidroizolacije, montaži oplate i betoniranju zidova i stubova u podrumskom delu objekta. Takođe, na delu objekta izvodi se montaža oplate, armature i betoniranje ploče iznad garaže.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno – poslovnog objekta.
30.09.2019.
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla

Aktivnosti u mesecu Septembru 2019:

Iskop zemlje, nasipanje i nabijanje tampon sloja, betoniranje kampada, postavljanje hidroizolacije, betoniranje podložnog betona, montaža armature, betoniranje temeljne ploče, montaža krana.
29.08.2019.
Lokacija 1, Novi Sad, Bulevar Patrijarha Pavla
Radovi na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na Bulevaru Patrijarha Pavla počinju 02.09.2019.
Adresa
Adresa

Rumenački put 86, Novi Sad, Srbija

Telefon

                  064 898 1055