Aktuelne vesti

06.
Maj
2021.
Blog
Aktivnosti april, 2020:
Radovi se izvode planiranom dinamikom.
Završeni su radovi na izradi ploče I vertikala četvrtog i petog sprata.
Rade se pregradni zidovi , instalacije I stepeništa.
Završen razvod za sprinkler na nivou -2.
06.
Apr
2021.
Blog
Aktivnosti april, 2021:
Ishodovana upotrebna dozvola
Vrši se usaljavanje stanara
25.
Mar
2021.
Blog
Aktivnosti mart, 2021:
U toku meseca marta završen Zapisnik o tehničkom prijemu objekta.
Ishodovana upotrebna dozvola
Vrši se usaljavanje stanara
01.
Mar
2021.
Blog
Aktivnosti februar, 2020:
Montiranje armature i betoniranje temeljne ploče ose 5-1'/E-F
Priprema zida PZ1 na nivou -2, štemanje šipova i čišćenje, postavljanje armature, oplate i betoniranje po kampadama. Trenutno se pripremaju dve kampade od 3.5m, ose A-B I D-E
Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Mar
2021.
Blog
Aktivnosti februar, 2021:
U toku meseca februara završeni su svi radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta, uradjena sva potrebna ispitivanja sistema i ugradjene opreme.
01.
Feb
2021.
Blog
Aktivnosti januar, 2020:
Završeni su radovi na armiranju temeljne ploče, armiranju i betoniranju liftovskih jama i prvih stubova i zidova na nivou -2. U toku su aktinosti na izradi oplate za plocu izmedju nivoa -1 i -2. U prodajnom salonu su postavljeni uzorci materijala i opreme koji ce biti ugradjeni u kasnijim fazama gradnje, kako bi kupci imali bolji uvid u materijalizaciju objekta i stambenih jedinica.Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Feb
2021.
Blog
Aktivnosti januar, 2021:
U toku meseca januara završeno je čišćenje stanova u svim lamelama, obeležena su parking mesta u garaži
01.
Jan
2021.
Blog
Aktivnosti decembar, 2020:
Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure. Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Jan
2021.
Blog
Aktivnosti decembar, 2020:
U toku meseca decembra u lameli A odvijali su se radovi na ugradnji završnih obloga od kamena na ulazu u lamelu i montaži unutrašnjih vrata.
Završeni su radovi na ugradnji instalacija grejanja, postavljanju termoizolacije i izradi cem. košuljice u lokalima.
01.
Dec
2020.
Blog
Aktivnosti novembar, 2020:
Tokom meseca nastavljeni radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i gradjevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i gradjevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure. Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Dec
2020.
Blog
Aktivnosti 01.12.2020.
U mesecu novembru do sada su završeni radovi na izradi završnog sloja betonske površine pristupne saobraśajnice i parkinga u dvorišnom delu parcele, trotoara, spoljne rasvete, ukrasnih žardinjera.
01.
Nov
2020.
Blog
Aktivnosti 01.11.2020.
U lameli A završeni su radovi na postavljanju keramike u stanovima i na terasama, montirana ulazna sigurnosna vrata za stanove.
01.
Nov
2020.
Blog
Aktivnosti oktobar, 2020:
Radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvođanska br. 3 - 9A izvode se na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine, izdate od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Sektora za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih poslova za objekte javne namene i velike investicije u postupku objedinjene procedure. Radove izvodi EX ING B&P DOO iz Beograda, www.exing.co.rs.
01.
Okt
2020.
Blog
OBAVEŠTENJE
Ovim putem obaveštavamo vas da stepen završenosti i opremljenosti stambeno - poslovnog objekta u izgradnji, na adresi Bulevar patrijarha Pavla bb, na katastarskoj parceli br. 7918, ukupne površine 3.461m2, upisana u listu nepokretnosti broj 10875 KO Novi Sad II na dan 01.10.2020. godine iznosi 80%.
30.
Sep
2020.
Blog
Aktivnosti 30. Sep 2020:
U lameli A u toku su radovi na postavljanju keramike u kuhinjama i kupatilima na 3. spratu i potkrovlju, gipsarski radovi u hodnicima i potkrovlju, postavljanje termoizolacije na ulicnoj fasadi. Završeni su radovi na izradi dvorišne fasade.
22.
Sep
2020.
Blog
Aktivnosti septembar, 2020:
Početkom meseca počeli radovi na izgradnji stambeno - poslovnog objekta u ulici Vojvodjanska br. 3 - 9A na osnovu Potvrde o prijavi radova br. ROP-BGDU-29152-WA-7/2020 od dana 19.08.2020. godine.
31.
Avg
2020.
Blog
Aktivnosti 31. Avg 2020:
U avgustu mesecu u lameli A u toku su radovi na instalacijama grejanja, gletovanju i postavljanju keramike na 1. i 2. spratu. Završeni su radovi na malterisanju zidova i plafona i izradi cementne košuljice.
31.
Jul
2020.
Blog
Aktivnosti 31. Jul 2020:
U julu mesecu završeni radovi na pokrivanju crepom lamele i ugradnji fasadne stolarije lamele A. Završeno je postavljanje zvučne izolacije i izrada cementne košuljice i malterisanje zidova i plafona stambenih jedinica u lamelama B i C. Izvedeni su radovi na postavljanju termoizolacije i završnog sloja fasade lamela B i C dvorišnog dela i uličnog dela lamele C.
30.
Jun
2020.
Blog
Aktivnosti 30. Jun 2020:
U junu mesecu završeni radovi na izradi krovne kontsrukcije, podaščavanju i letvisanju krova, ugradnji krovnih prozora lamele A, ugradnja fasadne stolarije na 1., 2. i 3. spratu, zidarski radovi na lameli A. Završeno je postavljanje zvučne izolacije i izrada cementne košuljice i malterisanje zidova i plafona stambenih jedinica u lamelama B i C.
31.
Maj
2020.
Blog
Aktivnosti 31. Maj 2020:
U maju mesecu završeni radovi na izradi krovne kontsrukcije i ugradnji krovnih prozora lamele B, pokrivanje crepom lamele B, zidarski radovi na lameli A.
1.
Maj
2020.
Blog
Aktivnosti 1. Maj 2020:
U aprilu mesecu završeni radovi na ugradnji fasadne stolarije na 3. i 4. spratu lamela B i C, izradi krovne kontsrukcije i ugradnji krovnih prozora lamele C, pokrivanje crepom lamele C.
15.
Apr
2020.
Blog
Aktivnosti 15. April 2020:
U aprilu mesecu do sada su završeni radovi na ugradnji fasadne stolarije na 3. spratu lamela B i C, izrada krovne kontsrukcije i ugradnja krovnih prozora lamele C.
U toku su radovi na izradi krovne konstrukcije lamele B, montaži fasadne stolarije na 4. spratu, ugradnji elektro kablova, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije i malterisanju zidova i plafona lamela B i C.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
31.
Mar
2020.
Blog
Aktivnosti 31. Mart 2020:
U martu mesecu završeni su radovi na zidanju i betoniranju krovnih delova lamele C, zidarski radovi na 3. i 4. spratu lamela B i C, izvršena ugradnja fasadne stolarije na 2. spratu lamela B i C.
U lamelama B i C, u toku su radovi na ugradnji elektro kablova, instalacija grejanja, vodovoda i kanalizacije na 3. i 4. spratu.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
15.
Mar
2020.
Blog
Aktivnosti 15. Mart 2020:
U martu mesecu do sada završeni su radovi na zidanju i betoniranju krovnih delova lamele C.
Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče potkrovlja lamele A.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
29.
Feb
2020.
Blog
Aktivnosti u mesecu Februaru 2020:
U toku meseca februara izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče dupleksa (gornji nivo) lamela B i C.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
31.
Jan
2020.
Blog
Aktivnosti u mesecu Januaru 2020:
U toku meseca januara izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče 4. sprata lamele B, betoniranju stubova i zidova 4. sprata lamele B i C, betoniranju ploče dupleksa lamela B i C. Izvedeni su radovi na montaži oplate i armature za betoniranje ploče 1. sprata lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
29.
Dec
2019.
Blog
Aktivnosti u mesecu Decembru 2019:
U toku meseca decembra izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče 2., 3. i 4. sprata lamele C i ploče 2. i 3. sprata lamele B, kao i betoniranju stubova i zidova 3. sprata lamele B.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
29.
Nov
2019.
Blog
Aktivnosti u mesecu Novembru 2019:
U toku meseca novembra završeni su radovi na postavljanju hidroizolacije i betoniranju zidova i stubova u podrumskom delu objekta. Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče prizemlja lamela A, B i C. Izvode se radovi na montaži oplate i armature ploče 1. sprata lamela B i C i stubova i zidova u prizemlju lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
01.
Nov
2019.
Blog
Aktivnosti u mesecu Oktobru 2019:
U toku meseca oktobra završeni su radovi na betoniranju temeljne ploče objekta. Izvode se radovi na postavljanju hidroizolacije, montaži oplate i betoniranju zidova i stubova u podrumskom delu objekta. Takođe, na delu objekta izvodi se montaža oplate, armature i betoniranje ploče iznad garaže.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno - poslovnog objekta.
30.
Sep
2019.
Blog
Aktivnosti u mesecu Septembru 2019:
Iskop zemlje, nasipanje i nabijanje tampon sloja, betoniranje kampada, postavljanje hidroizolacije, betoniranje podložnog betona, montaža armature, betoniranje temeljne ploče, montaža krana.
29.
Avg
2019.
Blog
Radovi na lokaciji Bulevar Patrijarha Pavla BB počinju 02.09.2019.