Aktuelne vesti

15.
Mar
2020.
Blog
Aktivnosti 15. Mart 2020:
U martu mesecu do sada završeni su radovi na zidanju i betoniranju krovnih delova lamele C.
Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče potkrovlja lamele A.
Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno poslovnog objekta.
29.
Feb
2020.
Blog
Aktivnosti u mesecu Februaru 2020:
U toku meseca februara izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče dupleksa (gornji nivo) lamela B i C.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno poslovnog objekta.
31.
Jan
2020.
Blog
Aktivnosti u mesecu Januaru 2020:
U toku meseca januara izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče 4. sprata lamele B, betoniranju stubova i zidova 4. sprata lamele B i C, betoniranju ploče dupleksa lamela B i C. Izvedeni su radovi na montaži oplate i armature za betoniranje ploče 1. sprata lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno poslovnog objekta.
29.
Dec
2019.
Blog
Aktivnosti u mesecu Decembru 2019:
U toku meseca decembra izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče 2., 3. i 4. sprata lamele C i ploče 2. i 3. sprata lamele B, kao i betoniranju stubova i zidova 3. sprata lamele B.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno poslovnog objekta.
29.
Nov
2019.
Blog
Aktivnosti u mesecu Novembru 2019:
U toku meseca novembra završeni su radovi na postavljanju hidroizolacije i betoniranju zidova i stubova u podrumskom delu objekta. Izvedeni su radovi na montaži oplate, armature i betoniranju ploče prizemlja lamela A, B i C. Izvode se radovi na montaži oplate i armature ploče 1. sprata lamela B i C i stubova i zidova u prizemlju lamele A.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno poslovnog objekta.
01.
Nov
2019.
Blog
Aktivnosti u mesecu Oktobru 2019:
U toku meseca oktobra završeni su radovi na betoniranju temeljne ploče objekta. Izvode se radovi na postavljanju hidroizolacije, montaži oplate i betoniranju zidova i stubova u podrumskom delu objekta. Takođe, na delu objekta izvodi se montaža oplate, armature i betoniranje ploče iznad garaže.

Izvedeni radovi su 60 dana ispred utvrđenog dinamičkog plana gradnje stambeno – poslovnog objekta.
30.
Sep
2019.
Blog
Aktivnosti u mesecu Septembru 2019:
Iskop zemlje, nasipanje i nabijanje tampon sloja, betoniranje kampada, postavljanje hidroizolacije, betoniranje podložnog betona, montaža armature, betoniranje temeljne ploče, montaža krana.
29.
Avg
2019.
Blog
Radovi na lokaciji Bulevar Patrijarha Pavla BB počinju 02.09.2019.